POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o bezpieczeństwo powierzonych nam danych. Wdrożyliśmy odpowiednie działania w celu zapewnienia ich należytej ochrony. Wobec powyższego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO, uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy Państwa że:

  • Administratorem danych osobowych jest Firma Budomatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach( 08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 60 A)

  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa wyrażonej zgody pod formularzem kontaktowym, do momentu wniesienia sprzeciwu takiego postępowania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w dowolnym momencie).

  • Jednocześnie informujemy iż

  1. mają Państwo prawo do: dostępu do danych i posiadania ich kopii, zmiany treści danych, usunięcia, sprostowania, sprzeciwu, przeniesienia (danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany) bądź ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000) w przypadku powzięcia informacji o przetwarzaniu danych niezgodnym z prawem:

  2. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty sprzedaży lokali mieszkalnych bądź lokali usługowych (na wskazany adres email bądź numer telefonu) wysyłanych przez Administratora bądź w celu zapewnienia możliwości ponownego kontaktu z Państwem oraz w celach marketingowych;

  3. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do realizacji celów zawartych w punkcie powyżej (b)

Spółka Akcyjna Budomatex przetwarza dane osobowe przez okres nie dłuższy niż wskazują przepisy prawa bądź przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów przetwarzania.

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw bądź uzyskania szerszych informacji pozostajemy do dyspozycji:

Dane do kontaktu:

BUDOMATEX SPÓŁKA AKCYJNA

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 60 A

biuro@budomatex.pl

25 63 240 08, 25 63 267 04, 25 63 268 48