SIEDLCE, Rytla

  Inwestycja wielorodzinna przy ulicy Aleksandra Rytla powstaje w atrakcyjnej części miasta Siedlce, która swoją popularność zawdzięcza położeniu z dala

ZOBACZ WIĘCEJ »
WARSZAWA, Geometryczna

II ETAP JUŻ W SPRZEDAŻY ! III ETAP WKRÓTCE W SPRZEDAŻY ! Osiedle przy ul. Geometrycznej w Warszawie to komfortowe mieszkania w doskonałej lokalizacji. Niska, starannie zaprojektowana

ZOBACZ WIĘCEJ »
SIEDLCE, Starowiejska

Osiedle przy ul. Starowiejskiej w Siedlcach znajduje się w drugiej linii zabudowy, co wpływa na ograniczenie hałasu i miejskiego zgiełku, a przez to podnosi komfort zamieszkiwania. Dwa nieduże budynki

ZOBACZ WIĘCEJ »
SIEDLCE, Kilińskiego 34

Budynek wielorodzinny przy ul. Kilińskiego 34 w Siedlcach znajduje się w drugiej linii zabudowy, dzięki czemu mieszkańcy mają zapewnioną ciszę i komfort. Zagospodarowanie sąsiednich

ZOBACZ WIĘCEJ »
SIEDLCE, Generała Maczka

Budynki wielorodzinne przy ulicy Generała Maczka powstają w atrakcyjnej i wciąż rozwijającej się dzielnicy Roskosz. Ta część miasta Siedlce swoją popularność zawdzięcza położeniu

ZOBACZ WIĘCEJ »
SIEDLCE, Kolejowa

Budynek wielorodzinny przy ul. Kolejowej w Siedlcach to nasza kolejna inwestycja w tej części miasta, po osiedlu Sulimów i budynku przy Kilińskiego 35. Kameralny blok na 52 lokale

ZOBACZ WIĘCEJ »
SIEDLCE, Torowa

Inwestycja przy ul. Torowej/Floriańskiej powstaje w miejscu dobrze skomunikowanym, dzięki czemu mieszkańcy sprawnie dotrą w dowolny punkt na mapie miasta, w tym na dworzec główny PKP.

ZOBACZ WIĘCEJ »
SIEDLCE, Kilińskiego 35

Inwestycja „Kilińskiego 35” to nowoczesny projekt mieszkaniowy powstający w samym centrum Siedlec, przy jednej z głównych ulic miasta. Dogodna lokalizacja budynku sprawia, że wszędzie

ZOBACZ WIĘCEJ »
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jesteśmy deweloperem z ponadtrzydziestoletnim doświadczeniem, firmą z wyłącznie polskim kapitałem, o ugruntowanej pozycji na rynku budownictwa mieszkaniowego. Działamy od 1991 r. na terenie miast Siedlce i Warszawa. Wybudowaliśmy łącznie ponad dwa tysiące mieszkań, a inwestycje, które obecnie przygotowujemy, podwoją tę liczbę.

Budujemy dla Ludzi i z myślą o nich. Stawiamy na sprawdzone technologie i innowacyjne rozwiązania idąc z duchem zmieniających się potrzeb mieszkaniowych. Jesteśmy transparentni i w sposób przejrzysty przedstawiamy warunki umowy, a nasz wypracowany, stabilny kapitał zapewnia finansowe bezpieczeństwo naszym Klientom.

Proces zakupu mieszkania składa się z następujących po sobie etapów, takich jak:

  • wybór oferty mieszkaniowej, inaczej wybór mieszkania lub lokalu który chcą Państwo kupić,

  • podpisanie umowy rezerwacyjnej u dewelopera i jej realizacja,

  • podpisanie umowy deweloperskiej u notariusza i jej realizacja,

  • odbiór mieszkania i podpisanie umowy przenoszącej własność (inaczej umowy przyrzeczonej).

Umowa rezerwacyjna to umowa zawierana między deweloperem a Klientem (tu Rezerwującym) w celu czasowego wyłączenia wybranego mieszkania z oferty sprzedaży. Zapewnia Rezerwującemu pierwszeństwo do nabycia lokalu. Umowa rezerwacyjna mieszkania może przewidywać opłatę rezerwacyjną jeśli tak umówią się strony umowy (deweloper i Klient), ale nie musi (szczegółowe informacje znajdą Państwo na https://www.umowadeweloperska.pl/strefa-wiedzy/czym-jest-umowa-rezerwacyjna/)

Umowę rezerwacyjną podpisuje się u dewelopera po wcześniejszym umówieniu terminu podpisania takiej umowy.

Umowa deweloperska to akt prawny, który wskazuje obowiązki dewelopera i nabywcy mieszkania. To umowa, w której deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku (z wybranym przez nabywcę mieszkaniem), a następnie do przeniesienia na nabywcę prawa własności tego mieszkania. Nabywca natomiast zobowiązuje się do zapłaty ustalonej ceny. Umowa ta reguluje wiele kwestii, między innymi harmonogram płatności.

Umowa deweloperska zawierana jest zawsze u notariusza, w formie aktu notarialnego, po wcześniejszym umówieniu terminu jej podpisania. Koszty zawarcia takiej umowy dzielone są po połowie między dewelopera i kupującego (nabywcę), a więc w równym stopniu obciążają obie strony umowy.

Firma Budomatex SA współpracuje z doradcami kredytowymi, którzy pomagają jej Klientom w wyborze najlepszej oferty kredytowej. Kontakt do doradcy kredytowego otrzymają Państwo w naszym biurze sprzedaży. Firma Budomatex SA nie czerpie korzyści finansowych z tytułu kierowania Klientów do doradców kredytowych.

Tak, mogą Państwo dokonywać zmian w swoim przyszłym mieszkaniu. Chęć takiej zmiany należy zgłosić do dewelopera, który po konsultacji z projektantem i inżynierem określi, jakie zmiany są możliwe do wprowadzenia, a następnie przedstawi ich szacunkowe koszty.
Zmiany lokatorskie mogą być – w zależności od stanu zaawansowania budowy i rodzaju zmian – dodatkowo płatne. Ustalenia dotyczące każdej zmiany, po jej akceptacji, zostają spisane jako aneks do umowy deweloperskiej.

Tak, jest to możliwe w asyście kierownika budowy, po wcześniejszym ustaleniu terminu takiego spotkania w biurze dewelopera.

Harmonogram i sposób płatności określa umowa deweloperska.

O możliwości odbioru kluczy do nowego mieszkania deweloper poinformuje Państwa mailowo lub telefonicznie. Sam odbiór mieszkania odbywa się w obecności inżyniera/kierownika budowy i wiąże się z obejrzeniem mieszkania, hali garażowej i części wspólnych budynku.

Po spisaniu protokołu odbioru, ewentualne usterki zostaną usunięte przez dewelopera i na jego koszt, w ustalonym przez obie strony terminie.

Idąc za definicją UOKIK „rękojmia to jedna z dwóch dróg składania reklamacji przez konsumenta i tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy za wady fizyczne bądź prawne kupionego towaru”. Rękojmia na mieszkanie daje Państwu możliwość zgłaszania niezgodności z umową (wad nieruchomości) w okresie 5 lat od daty odbioru mieszkania.

Usterki mieszkania i części wspólnych należy zgłaszać do administratora budynku w formie pisemnej, tj. mailowo (przez formularz kontaktowy, email) lub w formie papierowej, z datą i podpisem osoby zgłaszającej.

Mogą Państwo się urządzać i wykańczać swoje mieszkanie po dokonaniu całkowitej wpłaty i odbiorze kluczy do mieszkania.